Talsynteser: skollicens

För priser, vänligen kontakta order@svensktalteknologi.se
WordRead Plus PC
ClaroRead Plus PC
WordRead Plus MAC
ClaroRead Plus MAC


Köp WordRead Plus skollicens med Vocalizer-röster på 17 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens
Köp till Acapela-rösten Erik

Vocalizer-röster har Sapi-koppling och det innebär att andra program (tex. StavaRex och SpellRight), som är sapi-kompatibla, kan använda sig av talsynteserna utan att WordRead Plus är igång.
Läs mer om programmet här


WRplus_boxshot-99x1311Köp ClaroRead Plus skollicens med Vocalizer-röster på 17 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens
Köp till Acapela-rösten Erik 

Vocalizer-röster har Sapi-koppling och det innebär att andra program (tex. StavaRex och SpellRight), som är sapi-kompatibla, kan använda sig av talsynteserna utan att ClaroRead Plus är igång.
Läs mer om programmet här

cr_v5__boxshot_plus-99x131Köp WordRead Plus MAC-version skollicens med 16 Vocalizer-röster på 8 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens

Läs mer om programmet här
WordReadPlusMacKöp ClaroRead Plus MAC-version skollicens med 16 Vocalizer-röster på 8 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens

Läs mer om programmet här

ClaroReadPlusMac

Claro Skolpaket
Claro Skolpaket Skolpaketet är en lösning för skolor som vill kunna hjälpa alla sina elever med att kunna läsa och skriva utan att vara beroende av god ekonomi eller en specifik plattform. 6 000:-