Talsynteser: skollicens

För priser, vänligen kontakta order@svensktalteknologi.se
WordRead Plus PC
ClaroRead Plus PC
WordRead Plus MAC
ClaroRead Plus MAC


Köp WordRead Plus skollicens med Vocalizer-röster på 17 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens
Köp till Acapela-rösten Erik

Vocalizer-röster har Sapi-koppling och det innebär att andra program (tex. StavaRex och SpellRight), som är sapi-kompatibla, kan använda sig av talsynteserna utan att WordRead Plus är igång.
Läs mer om programmet här


WRplus_boxshot-99x1311Köp ClaroRead Plus skollicens med Vocalizer-röster på 17 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens
Köp till Acapela-rösten Erik 

Vocalizer-röster har Sapi-koppling och det innebär att andra program (tex. StavaRex och SpellRight), som är sapi-kompatibla, kan använda sig av talsynteserna utan att ClaroRead Plus är igång.
Läs mer om programmet här

cr_v5__boxshot_plus-99x131Köp WordRead Plus MAC-version skollicens med 16 Vocalizer-röster på 8 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens

Läs mer om programmet här
WordReadPlusMacKöp ClaroRead Plus MAC-version skollicens med 16 Vocalizer-röster på 8 språk

Serviceavtal kan tecknas till denna licens

Läs mer om programmet här

ClaroReadPlusMac