uTalk
Vad är uTalk?
uTalk är en språkinlärningsapplikation med över 130 olika språk att lära sig. Både från svenska, men också till svenska.
Detta innebär att applikationen är lämplig i traditionell språkundervisning men också i modersmålsundervisning och i synnerhet för nyanländas inlärning av svenska.

Varför ska du använda uTalk?
• uTalk är lätt och roligt att använda
• Det finns över 130 olika språk
• Med 180 timmars övningar för varje språk
• Och 60 kategorier per språk
• uTalk har 30 miljoner användare världen över
• Utvecklarna av uTalk har 25 års erfarenhet av språkinlärning
• Alla röster i uTalk är från personer där just det språket är deras modersmål
• uTalk finns till Windows, Mac, iOS, Android och webbaserat
• uTalk fungerar både online och offline (kan användas på flyg/tåg)

Kommunlicens, kontakta oss för pris
För mer information kontakta oss på info@svensktalteknologi.se

uTalk

Språkinlärningsapplikation med över 130 olika språk att lära sig. Både från svenska, men också till svenska.
Pris: Ordinarie pris: 7 995:-