ClaroRead Plus Mac


Introduktionsfilm av ClaroRead Plus!Talsyntesprogram som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Homofonkontroll, ordprediktion, ordförklaring. Spara text till ljudfil. Skanning från papper, pdf eller andra bildformat. Extra program medföljer: Talande kalkylator, Screen ruler, Claro View färgfilter och Claro Capture. I ClaroRead Plus ingår ett stort antal högkvalitativa röster.

Vad är nytt i V6.0? 

• En ny integrerad Optical Character Recognition motor – i ClaroRead Plus för Mac finns nu en egen integrerad skanningsfunktion som också ger dig en snabb ”Skanna från skärm” funktion som du kan använda för att fånga vilken text som helst som inte är tillgänglig. Detta gör du direkt på din skärm. 

• Skanna från papper – skanna in papper och boksidor och skapa tillgängliga filer för din text från din skanner.

 • Skanna från PDF/Fil – Konvertera icke tillgängliga PDF- eller bildfiler så att ClaroRead Plus kan läsa upp dem. Du kan spara filerna till dessa format - PDF, DOCX, TXT and RTF *. 

• Skanna från skärm – med ”Skanna från skärm” kan du välja ett område på din skärm som du vill ha uppläst. Texten läses upp direkt och texten blir också kopierad till urklipp så du kan klistra in den där du vill. 

• Öppna ClaroRead Plus med PDF- och bildfiler. Du kan nu öppna ClaroRead Plus direkt från filen. Högerklicka på en PDF/bildfil, välj öppna med, välj ClaroRead. Nu öppnas ClaroRead Plus och skannerprocessen påbörjas. 

• Nytt program under extra – ClaroSpeak. ClaroSpeak är ett kompletterande program som läser bl.a. PDFfiler, Microsoft Word dokument, textfiler med markörmedföljning. När du öppnar ett dokument kopieras texten från dokumentet in i ClaroSpeak. Nu kan du också redigera texten som du vill. ClaroSpeak har en inbyggd ordprediktion och kan även läsa upp texten medan du skriver.


Denna produkt finns även som skol- och kommunlicens. Andra kombinationer av röster kan då förekomma. Finns även för PC.


Vad säger lagen: De ljudfiler du skapar med hjälp av talsyntesen får endast användas för eget bruk


Ladda ner senaste demoversionen
Installationsvideo ClaroRead MAC
Produktblad
Manual


Systemkrav:
 • Mac dator med en Intel processor
 • Mac OS X 10.7 eller senare
 • 2GB RAM
 • 850MB hårddisk
 • 200MB-650MB för varje röst
 • Rekommenderas: Microsoft Word 2008 eller senare
 • Pages ´09 (v4)


 • För ytterligare information kontakta oss på info@svensktalteknologi.se

  ClaroRead Plus Mac

  Pris: Ordinarie pris: 2 495:-