Scan2Text


Scan2Text - Från papperskopia till Wordfil - Nu även med skollicens!!

Med Scan2Text kan du scanna in dokument, brev mm, och få upp texten i Microsoft Word.
Allt du behöver göra är att starta Word, klicka på Arkiv-menyn och välj "Claro Scan2Text från papper".

Scan2Text manövreras m a o helt och hållet inifrån Word. Texten kan sedan redigeras eller läsas upp av en skärmläsare/talsyntes, t ex WordRead PLUS och ClaroRead Plus.

Du kan välja att behålla det ursprungliga formatet på dokumentet och behålla eller ta bort bilder.

Denna produkt innehåller OmniPages OCR-motor som automatiskt kan känna igen och konvertera text på över 50 språk.

Scan2Text är ett lättanvänt kvalitetsredskap för enkel tillgänglighet.

Systemkrav: Windows 7 eller senare, Me, 2000, XP eller Vista
Penthium 350Mhz eller högre än 128MB RAM

Produktblad

För ytterligare information kontakta oss på info@svensktalteknologi.se

Scan2Text

Skannerprogram
Pris: Ordinarie pris: 1 200:-