Invigos

Ett verktyg i projektet Alla kan skriva är Invigos. Invigos är ett digitalt skriv- och lärverktyg för elever och lärare.

Verktyget hjälper elever att hantera all den komplexitet som omger att skapa en välskriven text – att planera, strukturera, formulera samt fylla texten med innehåll och mening. Invigos understödjer – till skillnad från MS Word och Google Docs – lärande.

För mer information kontakta oss på info@svensktalteknologi.se

Invigos

Invigos är ett digitalt skriv- och lärverktyg för elever och lärare.
Pris: Ordinarie pris: 10 000:-