ClaroStava

• Felstavade ord, ex. suklnukl ”Jag har glömt min suklnukl.”

• Homofoner, ex. hjul ”Jag firar hjul med min familj.”

• Korta och långa vokaler, ex. fika ”Jag har lite mynt i min fika.”

• Särskrivningar, ex. jord gubbar ”Han odlar jord gubbar i trädgården.”

• Homonymer, ex. axel

• Ordförklaringar

• Bildstöd, ett stort antal bilder som stöd för funktionerna ovan

• Stavningsstöd i alla program

Upptäck felstavningar och få förslag, förklaringar och bilder på alternativa ord. Alla förslag och förklaringar går att få upplästa!

ClaroStava

Köp till ClaroStava och få talsyntes och rättstavning i ett och samma program!
Pris: Ordinarie pris: 590:-